Wat

Wat kan Afscheid in Balans voor u betekenen?
Als u kerkelijk betrokken bent zal een dominee of een pastor vormgeven aan de afscheids-dienst cq. plechtigheid. Als u wat minder of geen binding met de kerk hebt kunt u mij als
ritueelbegeleider inschakelen. Het vormgeven van een persoonlijke afscheid vraagt om betrokkenheid en specialisatie.
Als ritueelbegeleider doe ik meer dan spreken tijdens de uitvaart. Behalve het schrijven van het levensverhaal wordt, indien gewenst, geholpen bij het zoeken naar passende symbolen, rituelen, teksten en muziek. Zo ontstaat een uniek en persoonlijk afscheid.
“Afscheid in Balans” loopt als het ware een stukje met u mee op de weg van afscheid, verdriet en rouw.

Hoe gaat het in zijn werk:
In het gesprek dat ik met u heb zullen we op zoek gaan naar de rode draad in het leven van de overledene. Of in het geval van een voorregeling, de rode draad in uw leven. Dat is de basis van het levensverhaal. Wat maakt hem of haar nu zo bijzonder, wat zijn de specifieke karaktertrekken die een glimlach van herkenning, ontroering of weemoed oproepen. Tijdens het verhaal kan zich een passend symbool aandienen dat gebruikt kan worden tijdens de plechtigheid of we kunnen bespreken hoe we rituelen, waar u veel waarde aan hecht, in kunnen passen. Centraal daarbij staat te allen tijde de wens van de familie, de nabestaanden.

Natuurlijk kunt u ook rekenen op ondersteuning indien u zelf iets wilt doen maar bezorgd bent of u dat kunt. Spreken in het openbaar is immers niet voor iedereen weggelegd en overmand door emoties wordt het niet gemakkelijker.
Indien u, in uw eigen woorden, uitdrukking wilt geven aan uw gevoelens maar het even zo belangrijk vindt dat het verstaanbaar en helder overkomt dan kunt u dit uit handen geven. Zo kunt u beleven vanuit het hart in plaats vanuit het hoofd.
En stelt u zich de situatie voor waarbij er verschillen zijn in opvatting hoe de plechtigheid ingevuld moet worden, denkend aan relationele problemen, samengestelde gezinnen, gebrouilleerde familieleden: het samen zoeken naar balans geeft ruimte voor ieders persoonlijke beleving.

Uiteraard mag u verwachten dat de gehele plechtigheid gecoördineerd wordt met in
achtneming van uw wensen en behoeftes. Bovendien zou ik ook het liefst de wereld even voor u stil willen zetten maar soms is de tijd beperkt.

Dat brengt mij bij het volgende:
Als u weet dat u spoedig gaat sterven of wanneer u het belangrijk vindt dat iemand op de hoogte is van uw wensen voor het geval dat u sterft, is het bespreken van uw eigen uitvaart een mogelijkheid.
Het kan zeer rustgevend werken als u weet dat de boodschap die u de nabestaanden mee wilt geven tot zijn recht zal komen. Het samen op zoek gaan naar een persoonlijk symbool
leidt vaak tot zeer waardevolle en bijzondere momenten. Ook dan is het zoeken naar balans tussen leven en dood essentieel. Zo zorgt Afscheid in Balans niet alleen voor de vormgeving van afscheid maar geeft er ook betekenis aan. Symbolen en rituelen bieden daarbij troost.

Wie zich wil of moet oriënteren op de dood en een uitvaart verwijs ik graag naar Afscheidswijzer. Dat is een praktisch, informatief naslagwerk over de dood, de uitvaart en alles wat daar op volgt. Er is een website maar ook een hardcopy versie (o.a. bij mij gratis af te halen.)

Klik hier voor een foto-impressie